Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đọc một cuốn sách ngắn."

Dịch:I read a short book.

3 năm trước

0 Nhận xét