Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is very important to get enough rest."

Dịch:Nghỉ ngơi đầy đủ rất quan trọng .

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

Dịch xuôi khó ghê gớm :))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HQNLR
HQNLR
  • 14
  • 7
  • 5

"It is very important to get enough rest."

Dịch:Nghỉ ngơi đủ rất quan trọng .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhungrinh

câu này đúng k vậy trời???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/David_Enjo

nghỉ đủ là rất quan trọng...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/traformer

khó vãi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nghia99

Full rest is very important

2 tháng trước