Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are not against it."

Dịch:Chúng tôi không phản đối nó.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/taphuongmai

what

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huyencoi91

tại sao khi"" bear against horse""" mình lại không cần "be" ở đây nhỉ??? help me,please

4 năm trước