"Areyouthroughwithyourbreakfast?"

Dịch:Bạn đã xong bữa sáng của mình chưa?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

bạn ăn xong bữa ăn sáng của bạn chưa?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.