Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you through with your breakfast?"

Dịch:Bạn đã xong bữa sáng của mình chưa?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

bạn ăn xong bữa ăn sáng của bạn chưa?

4 năm trước