Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi."

Dịch:These problems have no effect on us.

2
3 năm trước

31 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Possiblenguyen

have no effect on. mình dùng "do not affect" đc ko ?

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Đương nhiên là được mà không thấy mod sửa

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenhung9x

tại sao : " these sisues do not have effect on us" lại sai????????

2
Trả lời13 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

I have the same question.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynHong

câu này dùng matter được không vậy mọi người

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/autumn.tr

mình dùng "do not matter us" thì sao?

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngaysinhnhat

me too

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 896

these issues have no effect on us. sao không được chấp nhận?

1
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Ad xem lại. Trong phần gợi ý từ ảnh huởng ghi là affect

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatpmn

These problems have no effect on us ▐«▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐☻▬▐☻☻☻☻☻☻

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

These problems nhung van de nay

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Have no effect khong anh huong

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

On us len chung ta

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

these problem have no effect on us

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanbangtam

influence cũng là ảnh hưởng mà

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngXun1

these issues have no effect on us : câu này cũng có nghĩa tương đương mà sao báo sai : issues = problems

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Marco_Chelryno

S lại là on us nhỉ m.n?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/chungta89

The mình nên dùng là: These problem don't affect on us

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/dieuthuftu54

mình vẫn không hiểu tại sao lại không thể dùng don't have effect mà phải dùng have no effect mới được ???

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhtronglap

đến mà sao lại dùng on

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhLm20

these là những rồi sao problem còn thêm s v

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/KimThu2208

I think they all answers are correct.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

Câu này sai k biết bao nhiêu lần. :'D

0
Trả lời1 năm trước