"Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi."

Dịch:These problems have no effect on us.

4 năm trước

33 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Possiblenguyen

have no effect on. mình dùng "do not affect" đc ko ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Đương nhiên là được mà không thấy mod sửa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenhung9x

tại sao : " these sisues do not have effect on us" lại sai????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

I have the same question.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynHong

câu này dùng matter được không vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/autumn.tr

mình dùng "do not matter us" thì sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngaysinhnhat

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1009

these issues have no effect on us. sao không được chấp nhận?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Ad xem lại. Trong phần gợi ý từ ảnh huởng ghi là affect

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatpmn

These problems have no effect on us ▐«▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐☻▬▐☻☻☻☻☻☻

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

These problems nhung van de nay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Have no effect khong anh huong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

On us len chung ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

these problem have no effect on us

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanbangtam

influence cũng là ảnh hưởng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngXun1

these issues have no effect on us : câu này cũng có nghĩa tương đương mà sao báo sai : issues = problems

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Marco_Chelryno

S lại là on us nhỉ m.n?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huebynight

effect "on" : học thuộc lòng nhé.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/chungta89

The mình nên dùng là: These problem don't affect on us

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dieuthuftu54

mình vẫn không hiểu tại sao lại không thể dùng don't have effect mà phải dùng have no effect mới được ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhtronglap

đến mà sao lại dùng on

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhLm20

these là những rồi sao problem còn thêm s v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KimThu2208

I think they all answers are correct.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

Câu này sai k biết bao nhiêu lần. :'D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

These problems have no effect on us, these problems have no effect on us, these problems have no effect on us, these problem have no effect on us, these problems have no effect on us

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LuongNguye8

tào lao > câu trước thì dùng problem khong được . bắt dung solution. cau này dùng solution thi lại khong dc . lại dung problem

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hip866701

"these problems do not effect on us" nhờ mod sửa lại dùm hình như câu này cũng đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kwanlan

Mình dùng "these problems do not affect on us" mà chấm sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

Làm sao để học thêm một ngôn ngữ khác vậy ?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TiaqIL

Chẳng hiểu

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 828

These problems do not affect us Là đáp án đúng

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Theo tôi là học tiếng nước ngoài nên phần đáp án chỉ nên có một thôi; không nên phần trước một câu sau lại câu khác. Khi khá giỏi cần nghiên cứu thì tự học thêm, để tránh bị ức chế vì viết đúng đáp án trước nhưng vẫn bị sai, Cám ơn

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/haidinh1994

these issues have no effect on us MOD có thể xem lại đáp án này, vì mình nghĩ Problem=issue

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.