"Những vấn đề này không có ảnh hưởng đến chúng tôi."

Dịch:These problems have no effect on us.

September 4, 2014

43 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Possiblenguyen

have no effect on. mình dùng "do not affect" đc ko ?

September 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sputin68

Đương nhiên là được mà không thấy mod sửa

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Được nha bạn, vì effect (n) : sự ảnh hưởng, sự tác động. Affect (v) : ảnh hưởng đến, tác động đến.

July 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Dùng "do not affect" thì bỏ "on' đi, tức câu sẽ thành: these programs do not affect us.

August 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nguyenhung9x

tại sao : " these sisues do not have effect on us" lại sai????????

June 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/giatam1

I have the same question.

March 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HunhNhi844652

Là "issues" mới đúng ấy bạn. Nhưng mà mình cũng không dùng được matters luôn

July 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Kwanlan

Mình dùng "these problems do not affect on us" mà chấm sai?

September 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Ad xem lại. Trong phần gợi ý từ ảnh huởng ghi là affect

October 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/QuynHong

câu này dùng matter được không vậy mọi người

August 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhatpmn

These problems have no effect on us ▐«▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐☻▬▐☻☻☻☻☻☻

October 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

These problems nhung van de nay

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

Have no effect khong anh huong

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

On us len chung ta

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

these problem have no effect on us

December 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/autumn.tr

mình dùng "do not matter us" thì sao?

January 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngaysinhnhat

me too

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vanbangtam

influence cũng là ảnh hưởng mà

January 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngXun1

these issues have no effect on us : câu này cũng có nghĩa tương đương mà sao báo sai : issues = problems

March 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Marco_Chelryno

S lại là on us nhỉ m.n?

April 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huebynight

effect "on" : học thuộc lòng nhé.

November 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/chungta89

The mình nên dùng là: These problem don't affect on us

June 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dieuthuftu54

mình vẫn không hiểu tại sao lại không thể dùng don't have effect mà phải dùng have no effect mới được ???

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Vì Effect (n) : sự ảnh hưởng, sự tác động -> have NO Effect. Còn Effect (v) : thực hiện, đem lại -> don't effect thì không đúng ý câu hỏi, mà phải dùng Affect (v) : ảnh hưởng đến, tác động đến -> don't Affect ! Vậy chỉ dùng have no Effect hoặc don't Affect !

July 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

NO Effect là dạng danh từ bị phủ định (NO + noun). Don't Affect là dạng động từ bị phủ định thông thường !

July 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Trong giao tiếp, bạn cứ nhớ quy tắc này cho dễ: phủ định danh từ thì dùng "no"; phủ định động từ, tính từ thì dùng "not'. Vd: no problem = không vấn đề gì; not good = không tốt, không ngon; not need = không cần thiết; ...

August 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/trinhtronglap

đến mà sao lại dùng on

September 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NhLm20

these là những rồi sao problem còn thêm s v

March 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KimThu2208

I think they all answers are correct.

March 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/DatPV

Câu này sai k biết bao nhiêu lần. :'D

April 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

These problems have no effect on us, these problems have no effect on us, these problems have no effect on us, these problem have no effect on us, these problems have no effect on us

April 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LuongNguye8

tào lao > câu trước thì dùng problem khong được . bắt dung solution. cau này dùng solution thi lại khong dc . lại dung problem

April 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hip866701

"these problems do not effect on us" nhờ mod sửa lại dùm hình như câu này cũng đúng

June 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tun875685

Làm sao để học thêm một ngôn ngữ khác vậy ?

December 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TiaqIL

Chẳng hiểu

January 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/SNbDmZ
  • 1087

These problems do not affect us Là đáp án đúng

March 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Theo tôi là học tiếng nước ngoài nên phần đáp án chỉ nên có một thôi; không nên phần trước một câu sau lại câu khác. Khi khá giỏi cần nghiên cứu thì tự học thêm, để tránh bị ức chế vì viết đúng đáp án trước nhưng vẫn bị sai, Cám ơn

March 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/haidinh1994

these issues have no effect on us MOD có thể xem lại đáp án này, vì mình nghĩ Problem=issue

October 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nam.CS

these problems have the effect on us có được không mọi người

December 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/DauDucHong

Không biết những đáp án của add có chuẩn xác ko nữa

December 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhuocHoang10

Sao lại sai?

January 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/GiapBeo

have no = do not have any or do not have a/an

example: I have no friends = I don't have any friends

we do not have an opportunity to use English

April 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VetDepTrai

e xài matters cũng không được

July 22, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.