1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They drink the second bottle…

"They drink the second bottle."

Dịch:Họ uống chai thứ hai.

September 5, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/neukofaihua

Cái lọ được không nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/phuochai2015

Họ uống chai nước thứ hai..... mà sai sao?????


https://www.duolingo.com/profile/haanh2008

mk cũng vậy@@@@@@tức chít đi được


https://www.duolingo.com/profile/anhhoang2

"Họ uống chai thứ nhì "cũng sai sao ta?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.