"To beat a record."

Dịch:Phá một kỉ lục.

September 5, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Cute.Owl

Từ tiếng Việt phải là "kỷ lục".

September 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

Chính xác là kỉ lục nhe bạn

March 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tiendung201

99

September 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Metal_CH4

đánh bại một kỷ lục thì có j sai :-?

June 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VoTanNguyen

phá một kỷ lục sai à

February 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phihongthai

to beat a ra cợt

April 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dangduchoang

đánh bại kỷ lục cũng dc mà phải ko

July 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/H.Quoc

Đánh bại một thành tích

February 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Trước đây ở miền Nam dùng Y, còn miền Bắc dùng I, nhưng có từ sẽ không thể thay thế được như thúY không thể thấy bằng thúI. CÁc bạn thấy sao?

April 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PhongQuocDinh

Ok, this case is the same: her name is : Bui Thi Thuy, if drop y and add i, her name is : Bui Thi Thui ?

June 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

To beat a record, to beat a record, to beat a record, to beat a record, to beat a record, to beat a record, to beat a record, to beat a record,

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

lập một kỉ lục

December 2, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.