1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tập luyện cho một cuộc chạy …

"Tập luyện cho một cuộc chạy marathon là một thử thách thật sự."

Dịch:Training for a marathon is the true test.

September 5, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Cute.Owl

Cụm "một thử thách thật sự " luôn dẫn đến việc dịch là "a true test", mình đã luôn sai câu này. Các bạn có thể bỏ chữ "một" đi không?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.