"Tập luyện cho một cuộc chạy marathon là một thử thách thật sự."

Dịch:Training for a marathon is the true test.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cute.Owl

Cụm "một thử thách thật sự " luôn dẫn đến việc dịch là "a true test", mình đã luôn sai câu này. Các bạn có thể bỏ chữ "một" đi không?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.