"They ask the woman."

Dịch:Họ hỏi người phụ nữ.

September 5, 2014

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quocbao1501

họ hỏi người đàn bà mà sai thì nản quá!

September 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bongan2004

Đúng thế! Đàn bà và phụ nữ giống nhau mà!

September 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/-Trafalgar-Law

thì giống nhau chứ đều là con gái mà

June 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/-Trafalgar-Law

người ta toàn bảo đàn bà phụ nữ còn gì

June 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/trantuyetm8

Học lớp mấy rồi bảo

November 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/cSamL

Họ yêu cầu người phụ nữ sai thì tệ quá

November 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/AnhDangPhu

yêu câu khổng phải là ask ví dụ là ask: who are you? còn yêu cầu: can you tell your name?

May 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/xico1231

mik làm đúng

September 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tpu.tpu15

bọn họ cũng không được

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/baodanlong

quá sai luôn

January 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vominhsang

Women k dc à

February 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AnhDangPhu

women là số nhiều=> tùy vào ngữ cảnh, nguwoif ta có thế nói the là xác định số ít hoặc nhiều, khi nói một ngành nghề, người ta viết the....( chỉ nhiều người trong ngành nghề đó. mà không cần thêm s vào danh từ/ ngành nghề đó) quay lại với câu này, người ta sử dụng the để xác định họ hỏi người nào, nên nếu xác định rồi thì phải là woman

May 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngudan132

thế nếu ko có the

January 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Trafalgar-Law

like

June 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/DngTi2

Câu trả lời của tôi nên dc chấp nhận

September 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HARRY-PHNEAS

+

January 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/uyenszushe

họ yêu cầu người phụ nữ có được không nhỉ

March 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khanhchi3a8

bukimaja hiểu là gì ko

October 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/haidang.nguyen

hvbyhuh

January 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/haidang.nguyen

wtf

January 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trantuyetm8

Họ dịch lúc sai lúc đúng là sao

November 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ltxem900.0

Họ hỏi phụ nữ sai cái gì nhể

November 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duolingo77202

Họ hỏi người phụ nữ mà sai.Đúng là Duolingo có vấn đề.

December 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynLongV9

Họ hỏi phụ nữ mà cx sai

May 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Mocdiep226

họ đề nghị người phụ nữ - sai luôn

June 10, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.