"Tôi cần một chút đường."

Dịch:I need a bit of sugar.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trang1489

Tại sao lại dùng of nhỉ các bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cuocdoivui1601

The sugar thế là bị sai

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.