Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi cần một chút đường."

Dịch:I need a bit of sugar.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trang1489

Tại sao lại dùng of nhỉ các bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cuocdoivui1601

The sugar thế là bị sai

3 năm trước