"Những đứa con của tôi ngủ."

Dịch:My children sleep.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trang_hieu

my children sleep sao lại sai.gru

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Amaya90

Sao ko thể my skids sleep

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

TH1: bạn sai vì kids không phải "skids".

TH2: nếu là BT chọn đáp án bạn cần chọn tất cả đáp án đúng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Amaya90

Ý mình là kids, m trả lời nhiều nhưng chưa thấy nhiều câu đúng phải trả lời hết bh cả :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Đáp án My kids sleep đã có trong bộ đáp án, còn nếu bạn bị sai chỗ bài tập chọn đáp án thì bạn cần chọn tất cả các đáp án đúng :) Còn nếu không phải chắc do hệ thống có lỗi...

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.