"The majority"

Dịch:Số đông

September 6, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/justhyh

Kì lắm luôn á


https://www.duolingo.com/profile/phng937279

The majority The majority Số đông


https://www.duolingo.com/profile/charmingbo2

số nhiều ko đc ???


https://www.duolingo.com/profile/dinhkhoi844

Đọc từ nhanh quá!!!


https://www.duolingo.com/profile/Mng357294

Bấm vào hình cái loa là nó đọc lại mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/Duy683102

Đọc cái câu này hơi khó _

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.