"Họ không phải là những nông dân."

Dịch:They are not farmers.

September 7, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/heroismch

They are not peasants. Báo sai ac!

September 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Cunhd123

đó là ''they'' thì phải dùng số nhiều.

November 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngclan349358

They aren't farmers sai là sao vậy...

December 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/linh949641

ngoc

April 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hungmusician

câu số 2 dịch đúng nghĩa là gì mn ( they are no farmers )

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhanh624961

They are not farmers

May 28, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.