"Họ không phải là những nông dân."

Dịch:They are not farmers.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/heroismch

They are not peasants. Báo sai ac!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cunhd123

đó là ''they'' thì phải dùng số nhiều.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngclan349358

They aren't farmers sai là sao vậy...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linh949641

ngoc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungmusician

câu số 2 dịch đúng nghĩa là gì mn ( they are no farmers )

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.