"The route"

Dịch:Tuyến đường

September 7, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MnhTmL

Khó nghe quá

September 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhenbonmat

nhanh quá không nghe được gì @@

January 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/cSuNg2

Câu này dễ nghe mà

April 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/._Nova_.

"route" vơi "root" nghe sao giống nhau nhỉ

April 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThuanHuynh10

Đúng rồi 2 từ phiên âm ra hoàn toàn giống nhau đó bạn, nếu không có ngữ cảnh phù hợp thì cả 2 đáp án nên được chấp nhận

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Philip_Nguyen

Con đường.

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Hm, con đường = the street, the road, còn cái này là tuyến đường, lộ trình thì dùng từ The route tốt hơn

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HongMinhTh

Con đường

March 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dangphucltv

Nếu trong ý nghĩa trang trọng như con đường dẫn đến thành công thì "route" là con đường còn nghĩa chính xác là tuyến đường.

July 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Ly2312003

Mình ghi « the route» sao lại sai

January 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nhenbonmat

Dịch nội dung bạn "Ly2312003" à. Lâu lâu mình cũng hơi bị cái này

January 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PhongShin1

Sao "route" và the "route" lại đọc khác nhau nhỉ, cái thì như "the root" cái thì như "round"

May 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Ntnh1596

Kho nghe qua

June 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynThong0

Để ý đọc 1 chữ khác hẳn đọc một câu

June 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LinNguyn1750

M.n ơi. Sao lúc chỉ nghe 1 từ route thì lại nghe ra 1 từ còn nghe có mạo từ "the" thì lại nghe ra một từ khác

August 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BiQuangAnh2

phần này chương trình phát âm sai

January 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ngovantong

con đường = tuyến đường

February 28, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.