Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The computer is on the table."

Dịch:Cái máy vi tính đang ở trên bàn.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuan.nguyenthanh

"máy vi tính thì trên cái bàn" mà sai ư ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Philip_Nguyen

Cái vi tính thì ở trên bàn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

máy vi tính ở trên bàn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hJgVv
hJgVv
  • 20
  • 142

Dùng từ " đang ở trên bàn" thì không đúng. Vì nghe như là một câu đùa.

2 tháng trước