"My father feels worse this week."

Dịch:Bố của tôi cảm thấy tệ hơn tuần này.

September 7, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lydinhanh

"cha của tôi cảm thấy tuần này tệ hơn" wrong :(

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NamNum

Xét theo nghĩa, câu của bạn sai so với đáp án.

Theo đáp án, ông bố cảm thấy sức khỏe của mình có vấn đề trong tuần này (dù không đề cập tới).

Theo câu của bạn, ông bố cảm thấy tuần này là một tuần tồi tệ hơn tuần trước.

November 21, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.