"My father feels worse this week."

Dịch:Bố của tôi cảm thấy tệ hơn tuần này.

September 7, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/lydinhanh

"cha của tôi cảm thấy tuần này tệ hơn" wrong :(


https://www.duolingo.com/profile/namxnum

Xét theo nghĩa, câu của bạn sai so với đáp án.

Theo đáp án, ông bố cảm thấy sức khỏe của mình có vấn đề trong tuần này (dù không đề cập tới).

Theo câu của bạn, ông bố cảm thấy tuần này là một tuần tồi tệ hơn tuần trước.


https://www.duolingo.com/profile/ThongThPhn

Bố của tôi cảm thấy tệ hơn trong tuần này - wrong??


https://www.duolingo.com/profile/ThongThPhn

Cha tôi thì cảm thấy tệ hơn trong tuần này


https://www.duolingo.com/profile/hunhkhang16

Ai giải thích từ worse với

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.