Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My father feels worse this week."

Dịch:Bố của tôi cảm thấy tệ hơn tuần này.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lydinhanh

"cha của tôi cảm thấy tuần này tệ hơn" wrong :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNum
NamNum
  • 18
  • 8
  • 6
  • 33

Xét theo nghĩa, câu của bạn sai so với đáp án.

Theo đáp án, ông bố cảm thấy sức khỏe của mình có vấn đề trong tuần này (dù không đề cập tới).

Theo câu của bạn, ông bố cảm thấy tuần này là một tuần tồi tệ hơn tuần trước.

2 năm trước