"Nếu cô ấy đi bộ, vậy thì anh ấy cũng đi bộ."

Dịch:If she walks, then he walks.

September 7, 2014

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/npt1995

if she walks, then he also walks? why the answer hasn't "also"?

June 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thinhhoan

đáp án bị sao vậy ? If she walks , then he also walks sai mà Ì she walks, then he walks ( viết theo đáp án cũng sai )

July 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HoangThanhXuan

If..., so does him?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Grammatically speaking, "so does he" sounds better to me.

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BoChu329611

Câu điều kiện sai.... ct rồi tèn ơi

November 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Tso_14

Cần thêm too chứ, vì "anh ấy cũng" mà

February 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Mrha95

if she walks, then he also walks em dịch như này được không ạ?

January 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thanh98851

Tôi thêm too cũng bị sai

February 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/congkhanh197

Sao lại có then nữa nhỉ. :?

May 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BongBong505421

Vậy.anh ấy cũng đi bộ thì sẽ thêm then vì then là cũng bạn nhé

August 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

If she walks, He walks, if she walks He walks

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hoangminh223588

Tại sao có also lại sai

August 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LangTuKID

bó tay

September 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nine346239

then dùng với nghĩa là cũng rồi mấy 3

October 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/khoanguyn93038

Why not "also"

November 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

từ "cũng" lại k được dịch vào câu tiếng anh ạ?

December 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LeeMinHiu

dùng 'so' thay 'then' được không?

December 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/trandovn

Thinh hoan cậu quên ì là if à do đó nên cậu sai

March 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/trandovn

Anh mrha 95 anh bỏ từ also đi

March 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/trandovn

Vì không có also đấy hoangminh223588 vì có then rồi nên thêm also chi nữa

March 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/trandovn

Congkhanh then là từ vậy đó

March 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/trandovn

Pmyt sounds not better to you bro

March 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/BongBong505421

Cũng là also mà sai hả ai giải thích giúp mk với

August 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/BongBong505421

Mk ghi là if she walks then he also walks mà cũng sai

August 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DuynK16

Sao có thêm also lại sai

August 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

câu nói anh ấy cũng đi bộ sao lại không có also ?

October 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/martnguyenphuoc

They Then bằng So không dc hả add

October 9, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.