"Nó là một loại hình giáo dục."

Dịch:It is a type of education.

September 7, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/BeSum

It is a kind of education.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.