Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một loại hình giáo dục."

Dịch:It is a type of education.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BeSum

It is a kind of education.

4 năm trước