"They speak."

Dịch:Họ nói.

September 7, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyenminhphuc

THey speak cũng là chúng nói

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.