"Bạn uống sữa."

Dịch:You drink milk.

September 7, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bangnguyen690

Vì sao: cô ấy uống sữa thì drink thêm s. Nhưng khi: bạn uống sữa thì thêm s vào drink lại sai?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Đây là cách chia động từ trong thì hiện tại đơn nhé bạn: I drink, you (số ít) drink, he/she/it drinks, we drink, you (số nhiều) drink, they drink.

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dotran1

Còn cách chia milk là số nhiều thì thêm s sao nhỉ

November 29, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.