Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn uống sữa."

Dịch:You drink milk.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bangnguyen690

Vì sao: cô ấy uống sữa thì drink thêm s. Nhưng khi: bạn uống sữa thì thêm s vào drink lại sai?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Đây là cách chia động từ trong thì hiện tại đơn nhé bạn: I drink, you (số ít) drink, he/she/it drinks, we drink, you (số nhiều) drink, they drink.

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dotran1

Còn cách chia milk là số nhiều thì thêm s sao nhỉ

0
Trả lời3 năm trước