"Where is the exit?"

Dịch:Lối ra thì ở đâu?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hangtuanthiendl

"Cửa thoát hiểm ở đâu?" được không ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/deo0107

"lối thoát hiểm ở đâu" được không nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

được chứ bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Jimmy Anderson ơi,không được đâu.Mình thử rồi nó bảo sai.Nói sai toét rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbuiduyanh

86ygggggggggggggggg99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TokisakiKu10

Lần đầu tiên mình làm dịch sai nó bảo kết quả đúng là Lối ra là nằm ở đâu Tiếp theo mình khi Lối ra là nằm ở đâu thì nó bảo sai và kết quả đúng là lối ra nằm ở đâu Lối ra nằm ở đâu là kết quả đầu tiên của mình Duolingo bị làm sao thế này???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen317927

Tao nói rồi, game này lỗi rồi. Dm

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.