"Where is the exit?"

Dịch:Lối ra thì ở đâu?

September 7, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hangtuanthiendl

"Cửa thoát hiểm ở đâu?" được không ad?

June 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/deo0107

"lối thoát hiểm ở đâu" được không nhỉ?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

được chứ bạn

February 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NcsMnP

Jimmy Anderson ơi,không được đâu.Mình thử rồi nó bảo sai.Nói sai toét rồi

April 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyenbuiduyanh

86ygggggggggggggggg99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

August 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TokisakiKu10

Lần đầu tiên mình làm dịch sai nó bảo kết quả đúng là Lối ra là nằm ở đâu Tiếp theo mình khi Lối ra là nằm ở đâu thì nó bảo sai và kết quả đúng là lối ra nằm ở đâu Lối ra nằm ở đâu là kết quả đầu tiên của mình Duolingo bị làm sao thế này???

December 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen317927

Tao nói rồi, game này lỗi rồi. Dm

August 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LeQuangTua2

Dịch cứng nhắc quá

January 31, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.