"You have a good memory."

Dịch:Bạn có một trí nhớ tốt .

September 7, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/deo0107

"bạn có một kỉ niệm đẹp" có được ko các bạn?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Albantar

Well, technically, that is also a correct translation. "Good memory" could mean both "kỉ niệm đẹp" or "trí nhớ tốt" :D

October 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tint786047

Oh . you can speak four languages

July 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Although "good memory" has two meanings "kỷ niệm đẹp" and "trí nhớ tốt", but the meaning "kỉ niệm đẹp" must be linked to a place or a person.

Ex: I have a good memory with him/ in Da Lat city.

November 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MaiVyNguye

Phải là bạn có MỘT trí nhớ tốt. 1 người chẳng lẽ lại có nhiều trí nhớ

April 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KhacbaoLe

Về học lại văn đi

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hienduolingo

Bạn có một trí nhớ tốt

February 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KhoaNam2005

Ghi số "1" thây vì "một" cũng không được

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyen2742000

không thể nghe nổi từ ""a""

December 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hoanvudinh

bạn có trí nhớ tốt, TẠI SAO LẠI SAI ??????????????

January 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Yo.xchupchuv

Đối với người thì nên dịch là trí nhớ tốt. Ai lại bộ nhớ như máy móc bao giờ :)

June 7, 2017

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.