"Tôi đã nói trước với họ."

Dịch:I talked to them previously.

September 7, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/joespro

"i've told them first" is that ok?


https://www.duolingo.com/profile/alexduc

I have told them before!


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

I previously talked to them. Trong trường hợp này trạng từ để đâu cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/Ly-Truc

"I said to them previously" sao lại sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.