Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã nói trước với họ."

Dịch:I talked to them previously.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/joespro

"i've told them first" is that ok?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alexduc

I have told them before!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

I previously talked to them. Trong trường hợp này trạng từ để đâu cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"I said to them previously" sao lại sai?

3 năm trước