Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am happy to have that opportunity to work with you."

Dịch:Tôi vui mừng có cơ hội làm việc với các bạn .

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/smithnguyen

tôi hạnh phúc có cơ hội làm việc với bạn ---> sao lại sai được nhỉ? happy ó thể dich là vui mừng, hoặc hạnh phúc được mà

4 năm trước