1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I am happy to have that oppo…

"I am happy to have that opportunity to work with you."

Dịch:Tôi vui mừng có cơ hội làm việc với các bạn .

September 7, 2014

1 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/smithnguyen

tôi hạnh phúc có cơ hội làm việc với bạn ---> sao lại sai được nhỉ? happy ó thể dich là vui mừng, hoặc hạnh phúc được mà

September 7, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.