"Tôi bay về nhà vào ngày mai."

Dịch:I fly home tomorrow.

September 7, 2014

8 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/VyThanhVy

câu này ngang như cua.


https://www.duolingo.com/profile/T.U.S.

Câu này cứ thấy nó trống trống cái gì đó ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/LeePunk

Câu này nói về tương lai mà chả có tí tương lai nào?? Mình nghĩ nếu đúng phải là I'm flying to home on tomorrow


https://www.duolingo.com/profile/mrtiennova

I fly to home at tomorrow


https://www.duolingo.com/profile/kysiphieulang

Tương lai phải có will hoặc be going to chứ


https://www.duolingo.com/profile/Tai0948884990

"i fly back home tomorrow" có gì sai vậy?


https://www.duolingo.com/profile/quangvy2

Tôi bay nhà vào ngày mai.( 1 thanh niên lô đề nói)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.