Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has just arrived."

Dịch:Anh ấy vừa mới đến.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mr.Thi

Mình nghĩ "Anh ấy vừa đến." cũng đúng mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LyNguyn11
LyNguyn11
  • 15
  • 11
  • 11
  • 2

Mình dịch là "anh ấy vừa mới đến nơi" cũng đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He has just arrived, He has just arrived here, He has just arrived

1 năm trước