"Hehasjustarrived."

Dịch:Anh ấy vừa mới đến.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mr.Thi

Mình nghĩ "Anh ấy vừa đến." cũng đúng mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LyNguyn11
LyNguyn11
  • 15
  • 11
  • 11
  • 2

Mình dịch là "anh ấy vừa mới đến nơi" cũng đúng chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He has just arrived, He has just arrived here, He has just arrived

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.