1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy đã giảm lượng bia mà c…

"Cô ấy đã giảm lượng bia mà cô ấy uống."

Dịch:She has reduced the amount of beer she drinks.

September 7, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Xin hỏi, vì sao vế sau không dùng quá khứ: She drank.


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Tự tìm câu trả lời rồi các bạn: She drinks: thói quen uống nhiều bia She has reduced the amount of beer: Việc giảm này đã diễn ra và sẽ còn tiếp diễn.


https://www.duolingo.com/profile/Derkadon

Tại sao "She has reduced the amount of beer that she drinks" lại không dược chấp nhận?


https://www.duolingo.com/profile/Soy_Paso

Vì câu hỏi là chọn TẤT CẢ đáp án đúng. Câu này có 2 đáp án đúng mà bạn.


https://www.duolingo.com/profile/mr.Thi

She has reduced the amount of beer THAT she drinks. Thêm từ THAT cũng không sai mà phải không?


https://www.duolingo.com/profile/caochien

She had reduced quantity of beer that she drank: Không đúng ạ???


https://www.duolingo.com/profile/ShinyaKen

"She has lower the amount of beer that she drinks" không được ạ


https://www.duolingo.com/profile/N.AnhTuan

Tại sao dùng decreased thay cho reduced lại không được vậy các bạn


https://www.duolingo.com/profile/mkhuebk

Reduce giảm theo chủ động của chủ thể, còn decrease thì giảm theo một tác động nào đó từ bên ngoài hay theo một nguyên nhân nào đó.


https://www.duolingo.com/profile/TrnNgcDng2

Tại sao lại cần THE nhỉ các bạn ?


https://www.duolingo.com/profile/HiThanhNgu

Quanity sao lai sai nhi


https://www.duolingo.com/profile/mkhuebk

quantity chứ không phải quanity. Mà Quantity of dùng vơi danh từ mà cân đo đong đếm được. Còn Amount of dùng cho danh từ không đếm được.


https://www.duolingo.com/profile/gaubungto

Có dùng "she has drunk beer less than before" được không Add


https://www.duolingo.com/profile/NichaelThanh

Đáp án là she has reduced mà trong câu lại là she reduced


https://www.duolingo.com/profile/peter692349

nếu dùng "reduced" (quá khứ) thì phải là "drank" (quá khứ) mới đúng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.