"Tôi có một sự quan tâm đặc biệt đến rạp chiếu phim."

Dịch:I have a special interest in cinema.

September 7, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VanHuyPham

i had a special attention to the cinema cái này không sai

July 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/mr.Thi

I have a special concern to the cinema. Tại sao cái này lại sai vậy?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NgcHoaTrn

me too

August 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/sad.nht

Concern = mối quan tâm = tính từ Vị trí này là động từ

October 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TunTrn9

me too

May 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/downloadme4free

"I have a special interest in movie theatre" có được không MOD ơi?

May 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

I am off of a special interest in cinema

February 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/PhucNgoKim

sao 'the cinema' lại không được chấp nhận nhỉ

August 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

We have a special interest in cinema, I have a special interest in cinema, I have a special interest in cinema, I have a special interest in cinema, I have a special interest in cinema

July 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynVitHn220827

Are you crazy

March 12, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.