"Anh ấy rất sợ những con chó."

Dịch:He is very afraid of dogs.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nxuandongspkt

because Ínstruct is : " Subject + tobe + afraid of + something "

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

Sao lại là of dogs vậy mọi người

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ở đây bạn lưu ý cấu trúc: to be afraid/scared of something (sợ cái gì đó) nha :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhluands

Of the dog ma sai sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nxuandongspkt

ở đây là số nhiều nên phải là " afraid of dogs" chứ ko phải là "afraid of dog "

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhDinhT

có mạo từ ''the'' là sai ạ ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngaha.93

be scared of: mình làm thế mà bị sai @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungle1002

be scared of sao bị sai trời

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.