"Anh ấy rất sợ những con chó."

Dịch:He is very afraid of dogs.

September 7, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nxuandongspkt

because Ínstruct is : " Subject + tobe + afraid of + something "

October 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MnhTmL

Sao lại là of dogs vậy mọi người

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Ở đây bạn lưu ý cấu trúc: to be afraid/scared of something (sợ cái gì đó) nha :)

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/minhluands

Of the dog ma sai sao?

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TrinhDinhT

có mạo từ ''the'' là sai ạ ?

December 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Ngaha.93

be scared of: mình làm thế mà bị sai @@

September 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hungle1002

be scared of sao bị sai trời

December 7, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.