"You do not visit me."

Dịch:Bạn không thăm tôi.

September 8, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kld9x

Bạn không thăm tôi cũng đúng mà

May 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/kld9x

??

May 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/peter.le.nt

Đừng quên tiếng việt, "tôi" và "tớ" là một

July 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanghao98

Câu này phải là you did not visit me thì mới đúng thì chứ nhỉ???

September 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanghao98

Khóa học như google dịch vậy,chẳng chuyên nghiệp gì cả ^^ sorry nhưng đó là sự thật

September 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

bạn đừng thăm tôi

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vckhi2

Tuan , sao mày ngu thế

September 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Chichbong2006

Vì visit là thăm

March 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/anhducsomo11

De

April 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thomas207467

Nghe do như did ớ

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/congtuyen07

bạn đừng đến thăm tôi lại sai?

November 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LQuDng4

Bạn không thăm tôi lại sai??

November 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/susan74359

Di tham dc khong

March 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

ADMIN giải thích dùm sự khác nhau giữa THĂM và THĂM VIẾNG. Cám ơn

July 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynLm916800

Do not cũng là đừng mà

February 27, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.