"Tờ báo"

Dịch:The newspaper

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ngoc_Hieu

tại sao dùng "the" trước "newspaper" nhưng không dùng trước "bread"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SON-ENGLISH

" The newspaper" nói về danh từ chung được xác định

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENVIETNHI

Xin hỏi: Khi nào dịch là "Thời báo"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.