"Tờ báo"

Dịch:The newspaper

September 8, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Ngoc_Hieu

tại sao dùng "the" trước "newspaper" nhưng không dùng trước "bread"

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SON-ENGLISH

" The newspaper" nói về danh từ chung được xác định

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENVIETNHI

Xin hỏi: Khi nào dịch là "Thời báo"

November 28, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.