Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tờ báo"

Dịch:The newspaper

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ngoc_Hieu

tại sao dùng "the" trước "newspaper" nhưng không dùng trước "bread"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SON-ENGLISH

" The newspaper" nói về danh từ chung được xác định

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENVIETNHI

Xin hỏi: Khi nào dịch là "Thời báo"

3 năm trước