"Tôi có một con vịt."

Dịch:I have a duck.

September 8, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/ThuH86531

Con vịt là duck

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.