"Tôi có một con vịt."

Dịch:I have a duck.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khakinhma

I have one duck kô d.c

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyenSocola

Câu hỏi rất hay! Nhưng bạn đã gặp câu này chưa? :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiLong5

Một con voi là "an elephant" Nhưng sao một con vịt lại là "a duck"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MiSuin

Tại vì đứng 5 nguyên âm : A,E,I,O,U thì chữ a thành chữ an, còn lại đều dùng a

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luong_anhtu

Tại sao bạn lại có tên Misu. Tất cả chỉ là quy tắc do người đầu tiên tạo ra ngôn ngữ đưa và đc nhiều ng đồng ý mà thôi . Bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vboyhau18

I have a duck

4 năm trước

https://www.duolingo.com/havefun210

Đứng trước nguyên âm thì a thành an bạn nhé.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungKienN2

Sáng mơ màng đọc "tôi" nhưng lại nghĩ là "chúng tôi"... hỡi ôi :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thng266334

An thi dùng từ mấy từ này p k : eu oai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/firethunder

sao has không được mà phải have

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang415856

Has dùng với she và he còn have dùng tất cả hiểu không

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thu153011

cái gì chẳng được

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/duyv235894

???

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.