1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi thích cái đồng hồ đeo ta…

"Tôi thích cái đồng hồ đeo tay của bạn."

Dịch:I like your watch.

September 8, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Albantar

"handwatch" is not an English word!


https://www.duolingo.com/profile/anhhoang1052004

wristwatch phải viết rời chứ nhỉ? như wrist watch


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

wristwatch chỗ đúng chỗ báo sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.