"Con gái của tôi ăn pasta."

Dịch:My daughter eats pasta.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huumanh.pro

"con gái tôi ăn pasta" dịch sang tiếng việt là "my daughter eats mỳ ống" hihi !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthanhbinh

"Con gái của tôi ăn pasta " ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.