"Con gái của tôi ăn pasta."

Dịch:My daughter eats pasta.

September 8, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/huumanh.pro

"con gái tôi ăn pasta" dịch sang tiếng việt là "my daughter eats mỳ ống" hihi !

November 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenthanhbinh

"Con gái của tôi ăn pasta " ?

September 8, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.