Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con gái của tôi ăn pasta."

Dịch:My daughter eats pasta.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huumanh.pro

"con gái tôi ăn pasta" dịch sang tiếng việt là "my daughter eats mỳ ống" hihi !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthanhbinh

"Con gái của tôi ăn pasta " ?

3 năm trước