Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy là một người đàn ông có năng lực."

Dịch:He is an able man.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenkpt

dùng efficient không đc sao Ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Possiblenguyen

Mình dùng "a capable man" ổn không ad ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Ok cảm ơn bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TinghiHoan

He is a possible man

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vitcon1992

He is a efficient man Đúng chứ ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tatsu810450

He is a ability man đúng mà

2 năm trước