"Sự xây dựng của ngôi trường bắt đầu vào tuần sau ."

Dịch:The construction of the school starts next week.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/pipo0312

như vầy có được ko nhỉ "the school's construction starts next week"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.