"Một tuần sau"

Dịch:A week later

September 8, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyenhung15

a later week vi sao lai sai nhi ?

October 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/AnhNguyen249538

ban noi nguoc do. Phai noi la A WEEK LATER

September 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/emben3

a week later mới đúng

November 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Funny_ghost

a next week cũng được mà??

October 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/giahan644156

A later week sao sai

February 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tin25830

A wife late.người vợ sau có được không.

December 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tin25830

Later

December 18, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.