Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một tuần sau"

Dịch:A week later

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenhung15

a later week vi sao lai sai nhi ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhNguyen249538

ban noi nguoc do. Phai noi la A WEEK LATER

2 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

a week later mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Funny_ghost

a next week cũng được mà??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giahan644156

A later week sao sai

1 năm trước