"I am all ears."

Dịch:Tôi lắng nghe chăm chú.

September 8, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/fasteriswinner

khó quá khó quá ^^!


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

một dạng "phrase" khá phổ biến trong tiếng Anh Mỹ :)


https://www.duolingo.com/profile/TrinhPhamLe

Hihi. That is an interesting sentence. I like it.


https://www.duolingo.com/profile/ducanhnguyen2k

tôi có đủ tai :))


https://www.duolingo.com/profile/khoa.vu

Tôi nghe chăm chú đây mà loại à :'(


https://www.duolingo.com/profile/tranphuoctrung

tôi thì lắng nghe chăm chú??


https://www.duolingo.com/profile/Tieupi

phải học thuộc câu này rồi!!!!


https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

"tôi nghe chăm chú" sao sai ?


https://www.duolingo.com/profile/Hung13081981

Bỏ đi sai rồi. Tôi thì nghe tất cả = tôi thì nghe chăm chú. Chứ not is : i listened all

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.