1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I do not like this type of h…

"I do not like this type of house."

Dịch:Tôi không thích kiểu nhà này.

September 8, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

"tôi không thích kiểu này của ngôi nhà" dc ko?


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Cần nhiều đáp án ,tiếng Việt phong phú


https://www.duolingo.com/profile/loinguyen72013

toi khong thich ngoi nha kieu nay --->. cung duoc ma


https://www.duolingo.com/profile/loinguyen72013

toi khong thich ngoi nha kieu nay --->. cung duoc ma


https://www.duolingo.com/profile/anhbaquelua

tôi không thích kiểu của ngôi nhà này :(


https://www.duolingo.com/profile/hungkim1

This type : kiêu nây


https://www.duolingo.com/profile/anhtupham1102

Tôi không thích kiểu ngôi nhà này > Sai > ❤❤ hiểu kiểu j


https://www.duolingo.com/profile/Tanthanh71

Tôi không thích kiểu ngôi nhà này... Kiểu nhà hay kiểu ngôi nhà thì như nhau...


https://www.duolingo.com/profile/thuhabui

"tôi không thích kiểu của ngôi nhà này" cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/Drake_Harvey

tôi không thích ngôi nhà loại này cũng không được chấp nhận,kiểu với loại có sự khác nhau chăng ?


https://www.duolingo.com/profile/AstaNguyen

tôi không thích loại nhà kiểu này => tại sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/hungkim1

Tôi không thích kiêu nây cua ngoi nha


https://www.duolingo.com/profile/NguynvnBin4

Dịch vậy sao không đúng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.