Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy không phải là học sinh của tôi cũng không phải của bạn."

Dịch:She is neither my student nor yours.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeonUnknwo1

This weird reminding words. She is not my student neither yours. Nor is unacceptable for cung khong phai

3 năm trước