"I had to go to see a doctor yesterday."

Dịch:Tôi đã phải đi gặp một bác sĩ vào hôm qua.

September 8, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duxnghia

Có từ phải mới đúng sao ad

January 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/SBvfS

"Have to= phải" mà

April 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/maddieng

khám bác sĩ không được hả cả nhà :|

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Namdaiklatao

dệch câu này mình sai chục lần

September 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I had to go to see a doctor yesterday, I had to go to see a doctor yesterday, I had to go to see a doctor, I had to go to see a doctor yesterday, I had to go to see a doctor yesterday

March 23, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.