Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had to go to see a doctor yesterday."

Dịch:Tôi đã phải đi gặp một bác sĩ vào hôm qua.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duxnghia

Có từ phải mới đúng sao ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

"Have to= phải" mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maddieng

khám bác sĩ không được hả cả nhà :|

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namdaiklatao

dệch câu này mình sai chục lần

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I had to go to see a doctor yesterday, I had to go to see a doctor yesterday, I had to go to see a doctor, I had to go to see a doctor yesterday, I had to go to see a doctor yesterday

1 năm trước