"Cô ấy đã thường gọi một khách sạn."

Dịch:She used to call a hotel.

September 8, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Cute.Owl

Mình cho rằng câu tiếng Việt phải là "cô ấy đã từng gọi một khách sạn" mới có thể dịch ra câu tiếng Anh như vậy "she used to call a hotel".

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.