"Cô ấy đã thường gọi một khách sạn."

Dịch:She used to call a hotel.

September 8, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Cute.Owl

Mình cho rằng câu tiếng Việt phải là "cô ấy đã từng gọi một khách sạn" mới có thể dịch ra câu tiếng Anh như vậy "she used to call a hotel".

September 8, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.