Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã thường gọi một khách sạn."

Dịch:She used to call a hotel.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cute.Owl

Mình cho rằng câu tiếng Việt phải là "cô ấy đã từng gọi một khách sạn" mới có thể dịch ra câu tiếng Anh như vậy "she used to call a hotel".

3 năm trước