Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Linhtrnc

Nguyên nhân không chọn được câu hỏi lựa chọn đáp án phù hợp?

4 năm trước

0 Nhận xét