"Tôi nhìn xuyên qua giấy."

Dịch:I see through the paper.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenzjj

Dùng "look" k được à mọi người T_T

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Chào bạn. "See" là hành động nhìn không chủ đích, không chăm chú như "look". Thêm nữa, "look through" nghĩa là xem xét qua, không cùng nghĩa với hành động nhìn xuyên qua tờ giấy của câu này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vthanhle

Nếu đã gọi là nhìn xuyên qua thì sao lại gọi là không chủ đích. Từ trước tới nay mình vẫn chưa hiểu nó khác nhau ra sao!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

sao dùng Look lại sai nhỉ? Look với See khác nhau ntn ? ai giúp mk với !!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Chào bạn. "See" là hành động nhìn không chủ đích, không chăm chú như "look". Thêm nữa, "look through" nghĩa là xem xét qua, không cùng nghĩa với hành động nhìn xuyên qua tờ giấy của câu này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhLeVan1

Từ điển ghi rõ "look through" là nhìn quá mà. Theo tôi hiểu thì "see" là "nhìn thấy".

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeHaiNam3

Sao dùng "look through" không được các bạn nhỉ?

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.