Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bố của tôi thích rượu mạnh."

Dịch:My dad likes strong wine.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alexduc

Rượu mạnh - theo mình thì dịch là liquor sẽ chính xác hơn. Strong wine mình ít thấy dùng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnp2

"hard liquor" thì sao ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hong553607

Có tận 2 đáp án lận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NemNganChu

Spirit là linh hồn, ko phải rượu

1 tháng trước