Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/huong_de_thuong

Tôi đang học tiếng Anh dành cho người Việt, cho hỏi tôi có thể học ngôn ngữ khác dành cho người Việt

Tôi đang học tiếng Anh dành cho người Việt, cho hỏi tôi có thể học ngôn ngữ khác dành cho người Việt

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Hiện tại chỉ có mỗi khóa tiếng Anh - tiếng Việt, nếu bạn muốn học các ngôn ngữ khác thì cũng được thôi nhưng phải học thông qua tiếng Anh: Ví dụ học tiếng Pháp, Ý, TBN... bằng tiếng Anh

4 năm trước