https://www.duolingo.com/profile/huong_de_thuong

Tôi đang học tiếng Anh dành cho người Việt, cho hỏi tôi có thể học ngôn ngữ khác dành cho người Việt

Tôi đang học tiếng Anh dành cho người Việt, cho hỏi tôi có thể học ngôn ngữ khác dành cho người Việt

September 9, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Hiện tại chỉ có mỗi khóa tiếng Anh - tiếng Việt, nếu bạn muốn học các ngôn ngữ khác thì cũng được thôi nhưng phải học thông qua tiếng Anh: Ví dụ học tiếng Pháp, Ý, TBN... bằng tiếng Anh

September 9, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.