Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"His words are special."

Dịch:Những từ của anh ấy thì đặc biệt.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/davidstruong

những chữ cũng sai ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

"chữ" là "letter" , thí dụ a , b , c, d . "Word" là "từ" , gồm nhiều "chữ" hợp lại mà thành . Thí dụ từ word gồm những chữ w , o , r , d tạo thành . Bạn dịch những chữ thì sai là phải rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dongtrinh90

Những lời của anh ấy rất đặc biệt cũng có vẻ ok chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Ngôn từ của ông ta thì đặc biệt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiQuynhAnh5

Special appears

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/tanbvtvmd

Những chữ của anha ấy thì đặc biệt

8 tháng trước