"Tôi ăn những quả táo."

Dịch:I eat apples.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MyDungHo

Ad not correct

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quangvinhhyat

đáp án mỗi lần mỗi khác.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/a591592

vai!~ @@ sao lại sai :D :D D:

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthang258

chọn câu trả lời giống với dáp án cũng sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

I eat apples sao không đúng, khi nào thì dùng the khi nào không

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.