"Tôi ăn những quả táo."

Dịch:I eat apples.

September 9, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MyDungHo

Ad not correct

September 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quangvinhhyat

đáp án mỗi lần mỗi khác.

October 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/a591592

vai!~ @@ sao lại sai :D :D D:

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ducthang258

chọn câu trả lời giống với dáp án cũng sai

November 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

I eat apples sao không đúng, khi nào thì dùng the khi nào không

November 6, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.