Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người phụ nữ có những bộ đầm."

Dịch:The woman has dresses.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgciV
NgciV
 • 22
 • 9
 • 2

Me too!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xidauchuacay

the woman has skirts cũng sai à.... khi nào thì dùng dresses, khi nào thì dùng skirts thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangthanh94

Dress là cái đầm, còn skirt là cái váy á bạn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

the woman has the dresses cũng đúng mà

4 năm trước