Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hội chợ"

Dịch:The fair

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaiChinh

mình biết từ fair là hội chợ là khi nghe bài hát " scarborough fair"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 3

tưởng fair là công bằng??????????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Không biết dictionary nào dịch the fair là hội chợ? Giúp mình với, ad.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leetrang

Festival dùng cho lễ hội lớn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang_Phong

sao không phải là expo ,từ fair nhiều nghĩa quá ,dễ nhầm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LYNGUYENTH

The fair

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHo3

K

2 năm trước

https://www.duolingo.com/O3OIPKIOXO

Mình cứ ngỡ là party vì không biết fair còn có nghĩa là hội chợ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tnam10

@××pppp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/henbim

kermis có gọi là hội chợ được không admin.

1 năm trước